Carol (*5. 5. 2004)
Carol (*5. 5. 2004)
Jenda (*30.6.2005)
Jenda (*30.6.2005)
GESUNDHEIT

Miniaturní bullterrier má, stejně jako ostatní šlechtěná plemena, vlohy k určitým onemocněním. Věnujte proto pozornost všem odchylkám v jeho temperamentu a aktivitě. Zajistěte svému psovi pravidelné očkování proti infekčním nemocem a zdravotní kontroly.

Luxace čočky u miniaturních bullterrierů

Toto plemeno sebou nese několik dědičných onemocnění a jedním z nich je luxace čočky. Může k ní dojít někdy mezi druhým a sedmým rokem života.

Čočka se nachází za duhovkou, tedy barevnou částí oka a také za panenkou, která reguluje množství světla dopadající na sítnici. Čočka je zavěšena na tenkých vlákénkách, tzv. závěsném aparátu. Z jakéhosi důvodu dochází u této dědičné nemoci k přetržení vlákének a čočka se začne vychylovat ze své pozice.

Pokud je čočka pouze vychýlena, jedná se o subluxaci. Dojde li k úplnému utržení čočky může vypadnout do přední oční komory, mezi rohovku a duhovku, nebo a to velmi zřídka, do zadní oční komory. Pokud čočka vypadne do přední oční komory, začne se zvyšovat tlak v oku a výsledkem je velmi bolestivý glaukom, není-li čočka co nejrychleji odstraněna chirurgicky.

Toto onemocnění je vázáno na jednoduše recesivní gen. Použijeme-li pro zdravý gen velké písmeno a a pro postižený gen malé písmeno a máme:

  • AA - zdravý jedinec
  • Aa - zdánlivě zdravý jedinec, který sám nemoc nevykazuje, ale je schopen v určitém spojení nemoc svých potomků způsobit.
  • aa - postižený jedinec

Zde je 5 různých možností při krytí různými jedinci:

 

Zdravý AA

Přenašeč Aa

Postižený aa

 

(v procentech vzniklé potomstvo)

AAxAA

100

0

0

AAxAa

50

50

0

AAxaa

0

100

0

AaxAa

25

50

25

aaxaa

0

0

100

Ledviny

Onemocnění ledvin může mít 3 formy:

Ledvinná dysplazie

Je způsobena nepatřičným vývojem ledvinných buněk, ledviny jsou nefunkční a dojde k ledvinnému selhání a smrti.

Dědičná nefritis

Je také smrtelná, její postup je pomalejší a bohužel výzkum zatím nestanovil od jakého stáří je nutno vyšetřovat. Objevuje se od 2 do 8 let stáří. Nejvhodnější prevence u chovných zvířet je každoroční vyšetření poměru močovina/kreatinin.

Polycystické onemocnění ledvin

Je nejpozději objeveným onemocněním, známé také pod zkratkou PCKD (Polycystic Kidney Disease). Velmi často se objevuje ve spojení s onemocněním srdečních chlopní.

Nemoci srdce

U miniaturních bullterrierů se většinou jedná o vrozené vady, které nemusí být dědičné. U starších jedinců se pak jedná o vady získané.

Dysplazie mitrální chlopně

Netěsnost chlopně mezi levou předsíní a levou komorou. Výsledkem je,že okysličená krev, která má být levou komorou odvedena do aorty, se vrací do levé předsíně. Vzniká slyšitelný šelest nazývaný mitrální regurgitace.

Stenoza mitrální chlopně

Zúžení chlopně ztěžuje průtok krve z levé předsíně.

Subaortální stenosa

Zúžení aorty, největší cévy nesoucí okysličenou krev od srdce do těla. Následkem je vznik plicního otoku a levostranné selhání srdce.

Tyto vady jsou zjistitelné rtg. vyšetřením srdce, použitím EKG, sonografickým vyšetřením a echokardiografií.

Seriozní chovatel by měl mít všechna zvířata zařazená do plemenitby vyšetřená.

Kůže

Někteří, převážně bílí bullterrieři mohou mít kožní problémy. Někdy stačí změnit krmivo, nebo zcela změnit způsob krmení a přejít na přírodní krmivo, bez chemických přídavků.

U některých je zapotřebí déletrvající ošetření antibiotiky, alergenové testy, případně sada injekcí k desenzibilizaci.

Má-li Váš bullterrier nějaké problémy, neřešte je sami, vyhledejte odbornou pomoc, případně pomoc specialisty.

Pamatujte, že ačkoliv rodiče budoucího štěněte mají všechna dostupná zdravotní vyšetření na výše zmiňované nemoci, toto NEZARUČUJE, že právě Váš pes nemůže být postižen.

 

 

  • Čeština
  • English
  • Français
  • Deutsch